Konsert · Nyheter

Moondance med Grenland Brass

Når ikke publikum kan komme til oss så får vi komme til publikum, hver for oss, men sammen.Takk til:Porsgrunn kommune, Idar Torskangerpoll, Tommy Sørby, Sissel Langelo Myrvang, Elina Maria Slåsletten Fosshaug, Marianne Fosshaug, Frode Myrvang, Nicolas Donoso Kroff, Henrik Rosenvold, Stine Strand Rosenvold, Fred Are Johannessen, Lars Kvålo, Agnes Maria Kopperud Myrbakk, Daniel Haugen, Bjørg… Continue reading Moondance med Grenland Brass