Styret

Leder og styrets medlemmer velges av årsmøtet som finner sted i månedskifte februar – mars. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøte. Materialforvalter, noteforvalter og revisor velges også av årsmøte.

Styret 2023 ser slik ut

LederErik Krum Hansen
NestlederBjørg Margit Hokstad
KassererCharlotte Iren Snippen
SekretærMette Skarre Abrahamsen
StyremedlemVibecke Gromstad Sollid
Styremedlem fra musikkutvalgetStein Trygve Briskeby
VaramedlemSiv Holte Thingstad
VaramedlemHenrik Rosenvold

Musikkutvalget består av dirigent David Lyngvær Erichsen, Stein Trygve (leder), Bjørn Erik Beitnes, J Frode Myrvang og Odd Werner Syversen

Noteforvalter Odd Werner Syvertsen

Materialforvaltere: for slagverk Frode Myrvang.