Styret

Leder og styrets medlemmer velges av årsmøtet som finner sted i månedskifte februar – mars. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøte. Materialforvalter, noteforvalter og revisor velges også av årsmøtet. Lista under viser hvem som bekler disse rollene i 2021.

Leder
Nicolas Donoso Kroff
Nestleder
 
Agnes Maria Myrbakk
Kasserer
 
Charlotte Iren Snippen
Sekretær
 
Anne Ragnhild Stensrud
Styremedlem
 
Stine Strand Rosenvold
Varamedlem
 
Siv Holte Thingstad
Varamedlem
 
Henrik Rosenvold
Noteforvalter
 
Odd Werner Syvertsen
Materialforvalter
 
Frode Myrvang
Revisor
 
Erik Krum Hansen

Musikkutvalget består av dirigent Tommy Sørby, Stein Trygve Briskeby, principal Henrik Rosenvold, noteforvalter Odd Werner Syvertsen, Erik Krum Hansen og slagverker Frode Myrvang.