Styret

Leder og styrets medlemmer velges av årsmøtet som finner sted i månedskifte februar – mars. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøte. Materialforvalter, noteforvalter og revisor velges også av årsmøte.

Styret 2022 ser slik ut

LederNicolas Donoso Kroff
NestlederTormod Lier
KassererCharlotte Iren Snippen
SekretærVibecke Gromstad Sollid
StyremedlemAnne Ragnhild Stensrud
StyremedlemAgnes Maria Myrbakk,
VaramedlemHenrik Rosenvold
VaramedlemBjørg Margit Hokstad

Musikkutvalget består av dirigent Tommy Sørby, Stein Trygve (leder), Bjørn Erik Beitnes, Jostein Strøm Pedersen, Frode Myrvang og Odd Werner Syversen

Noteforvalter Odd Werner Syvertsen

Materialforvaltere Jostein Strøm Pedersen for messing og for slagverk Frode Myrvang.