Ukategorisert

Grenland Brass søker ny dirigent fra høsten 2016

Grenland Brass (GB) ble stiftet i 1989 og har i dag base på Vestsiden oppvekstsenter i Porsgrunn. Der lever vi lykkelig sammen med et annet amatørkorps – Vestsidens musikkorps. Vi øver hver tirsdag kveld, 5-6 weekendøvelser i året og har en del faste konserter og oppdrag og er det eneste brassbandet fra Telemark som deltar i NM i brass. Vår nåværende dirigent slutter til sommeren og vi søker derfor etter hans etterfølger.

 

Dirigent

Vi har full brassbandbesetning med relativt stor aldersspredning. Medlemsmassen har tyngdepunkt i Grenland, men har enkeltmedlemmer rundt i fylket og også i Vestfold. Våre medlemmer er dyktige og entusiastiske i forhold til aktiviteten.

 

Som dirigent i Grenland Brass vil du ha det musikalske ansvaret for aktiviteten vår – lede øvelser, ansvar for musikalsk utvikling etc. I dette ligger det også at du sitter som medlem i musikkutvalget, har møterett i styret og at du sammen med musikanter og styret skal realisere de mål vi har satt oss i strategisk plan og terminliste. Styret i Grenland Brass jobber aktivt med å utvikle organisasjonen for å legge til rette for videre musikalsk vekst.

 

Av deg forventer vi:

Stiller i god tid og er forberedt til øvelser

Har musikkfaglig utdanning

Kjenner brassbandkulturen

God repertoarkunnskap

Har dirigert/og eller spilt i brassband

Stiller krav til individer og grupper

 

Manglende formell kompetanse kan kompenseres med erfaring som musikant/dirigent.

 

Grenland Brass er faste deltakere i NM for Brassband, fast sommerkonsert i Porsgrunn og arrangør av de tradisjonsrike julekonsertene «Inn i julenatten» i Vestre Porsgrunn kirke lillejulaften. Utover dette så tar vi oppdrag «ad hoc» og vi er positive til potensielle oppdrag.

 

Lønn etter avtale.

 

For ytterligere opplysninger kontakt leder Annette Sjursen (46 84 11 22) eller nestleder Erik Krum Hansen (90 16 93 80). Søknadsfrist 27. mai, tiltredelse august 2016. Søknad sendes elektronisk til leder@grenlandbrass.no.