Styret

Leder og styrets medlemmer velges av årsmøtet som finner sted i månedskifte februar – mars. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøte. Materialforvalter, noteforvalter og revisor velges også av årsmøtet. Lista under viser hvem som bekler disse rollene.

Leder:                          Annette Sjursen
Nestleder:                    Erik Krum Hansen
Kasserer:                      Janicke Hellum Thomassen
Styremedlem:               Stine Strand Rosenvold
Styremedlem:               Mette Skarre Abrehamsen

Varamedlem:                Tormod Lier
Varamedlem:                Sissel Iren Langelo Myrvang

Noteforvaltere:             Erik Krum Hansen, Stein Trygve Briskeby
Materialforvalter:          Frode Myrvang
Revisorer:                     Erik Krum Hansen, Gunhild Anette Hestvik

 

Musikkutvalg

Dirigent
Principal –                    Stein Trygve Briskeby
For styret –                  Janicke Hellum Thomassen
Noteforvalter  –            Erik Krum Hansen
Slagverker –                  Frode Myrvang

 

Sosialkomité består normalt av en representant fra styret og 2 andre. Dette velges ikke av årsmøtet og det enes gjerne om dette på en øvelse. Nåværende sosialkomité er Annette Sjursen (for styret), Gunhild Anette Hestvik og Sissel Iren Langelo Myrvang.