Styret

Leder og styrets medlemmer velges av årsmøtet som finner sted i månedskifte februar – mars. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøte. Materialforvalter, noteforvalter og revisor velges også av årsmøtet. Lista under viser hvem som bekler disse rollene i 2019.

Leder
 
Tom Danielsen
Nestleder
 
Gunhild Anette Eriksen
Kasserer
 
Sissel Iren Langelo Myrvang
Sekretær
 
Stine Strand Rosenvold
Styremedlem
 
Charlotte Edvardsen
Varamedlem
 
Stein Trygve Briskeby
Varamedlem

Henrik Rosenvold
Noteforvalter
 
Odd Werner Syvertsen
Materialforvalter
 
Frode Myrvang
Revisor
 
Erik Krum Hansen

Musikkutvalget består av dirigent Tommy Sørby, principal Stein Trygve Briskeby, noteforvalter Odd Werner Syvertsen, Erik Krum Hansen og slagverker Frode Myrvang.