Styret

Leder og styrets medlemmer velges av årsmøtet som finner sted i månedskifte februar – mars. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøte. Materialforvalter, noteforvalter og revisor velges også av årsmøtet. Lista under viser hvem som bekler disse rollene.

Leder
 
Annette Sjursen
Nestleder
 
Gunhild Anette Eriksen
Kasserer
 
Sissel Iren Langelo Myrvang
Styremedlem
 
Stine Strand Rosenvold
Styremedlem
 
Charlotte Edvardsen
Varaemedlem
 
Daniel Haugen
Varamedlem
 
Odd Werner Syvertsen

 

Noteforvaltere
 
Erik Krum Hansen, Stein Trygve Briskeby
Materialforvalter
 
Frode Myrvang
Revisor
 
Erik Krum Hansen

 

Musikkutvalget består av dirigent Tommy Sørby, principal Stein Trygve Briskeby, styrets representant Odd Werner Syvertsen, noteforvalter Erik Krum Hansen og slagverker Frode Myrvang.

 

I tillegg har GB en sosialkomité som normalt består av minst en representant fra styret og to andre medlemmer. Dette velges ikke av årsmøtet og det enes gjerne om dette på en øvelse. Nåværende sosialkomité er Annette Sjursen, Gunhild Anette Eriksen og Sissel Iren Langelo Myrvang.