Målsetninger 2018-2022

Korpset har i plenum satt seg som mål for 2018:

Grenland Brass skal øke kvaliteten på det musikalske nivået og ha en stabil egen besetning gjennom hele korpsåret.

Som middel til å nå dette vil NM bli brukt som målparameterene. Synlighet og stolthet vil være viktige faktorer for at GB skal lykkes i sine mål.

Delmål på veien til 2022

Vår 2018 Få oversikt over skolekorpsene sine aktiviteter
Høst 2018 Jubileumskonserter
Etablere kontakt med skolekorpsene
Få flere faste medlemmer
Vår 2019 NM: Plassering på øverste halvdel av 4. divisjon
Høst 2019 Ha ønskelig besetning
Vår 2020 NM: Opprykk til 3. divisjon
Høst 2020 En tyngre konsertoppsetning i Ælvespeilet
Stabil besetning
Vår 2021 NM: Stabil plassering i 3. divisjon
Høst 2021 Tung konsertoppsetning i Ælvespeilet
Vår 2022 NM: Opprykk til 2. divisjon med egen stabil besetning

Noen av virkemidlene som vil bli benyttet:

 • Oppretting av grupper som spiller for hverandre på huskonsertene
 • Synlighet på konsertene til skolekorpsene
 • Synlighet på GIBF, alternativt endre spilletidspunkt for GB
 • Invitere til samarbeid med skolekorpsene
 • Bygge på musikalske teknikker som øker de musikalske ferdighetene til bandet
 • Være synlig i nærmiljøet
 • Profileringsantrekk

GB ønsker å videreføre de faste konsertene:

 • Korpstreff (i regi av VMK)
 • Julekonserter lille julaften
 • NM
 • Barnas dag konsert
 • Minimum 2 konserter pr år sammen med skolekorps

Styret vil lage mer detaljerte delmål fremover som knyttes tett opp mot handlingsplan/aktivitetsplan. Dette vil jevnlig bli evaluering av prosessen.
Planen er viktig for utviklingen av og i korpset og årsmøtet vil være en naturlig arena ifm. oppdateringen av planer og ikke minst evaluering av det som er gjort.